DISCLAIMER

TOTSTAND KOMING

De informatie op www.heibel.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Heibel. De uitvoering van en het onderhoud aan www.heibel.nl wordt gedaan door Heibel. Heibel besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.heibel.nl

AANSPRAKELIJKHEID

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heibel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.heibel.nl

LINKS

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.heibel.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Heibel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.heibel.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Heibel, haar klanten of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heibel, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

KOFFIE

Even kennismaken of bijpraten? De koffie staat klaar! Je vindt ons midden in Surhuisterveen. Een digitale kennismaking kan natuurlijk ook.

De Kolk 8, 9231 CW Surhuisterveen

T: 085-2737954
E: info@heibel.nl 

Plan een afspraak in

SERVICEDESK

Heb je een vraag over het gebruik van je website, webshop of andere online product? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

T: 085-2737954
E: service@heibel.nl

Kennisbank