AAN DE SLAG MET AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de afkorting AVG. Met de komst van de AVG geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving. Dit heeft voor ondernemers grote gevolgen gehad. Maar, wanneer is de AVG nu precies van toepassing? Welke gegevens vallen onder persoonsgegevens? Wanneer is sprake van een (rechtmatige) verwerking van deze persoonsgegevens? En welke overige verplichtingen vloeien voort uit de AVG.

In dit ebook dat samen met Bout Advocaten is ontwikkeld, willen we je graag op de hoogte brengen van de basisprincipes van de AVG. Wij zullen daarom puntsgewijs een aantal basisbeginselen behandelen en je van een praktische checklist voorzien.

Download het ebook

PREVIEW

We geven je uiteraard graag een preview van wat je kunt verwachten van het e-book. Daarna kun je zelf beslissen of je de rest wilt lezen. Het downloaden van het ebook is eenvoudig en de downloadlink kun je via onderstaande knop opvragen. Je ontvang het ebook daarna direct. 

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens, geldt een informatieplicht. Er moet aan de betrokkene worden geïnformeerd wat er met zijn persoonsgegevens wordt gedaan en waarom. Het informeren over de verwerking moet schriftelijk gebeuren en het opstellen van een online privacyverklaring is de handigste manier om aan de informatieplicht te voldoen.

De privacyverklaring moet in duidelijke en begrijpelijke taal worden opgesteld. Onder andere de volgende informatie moet in de privacyverklaring worden opgenomen:

  • Naam en contactgegevens van de organisatie die persoonsgegevens verwerkt
  • Grondslag voor gegevensverwerking
  • Bewaartermijnen van de persoonsgegevens
  • Rechten van betrokkenen (zoals recht op inzage, correctie en verwijdering)
  • Mogelijkheid om klacht (bij Autoriteit Persoonsgegevens) in te dienen

Heb je in het geheel nog geen privacyverklaring of wil je juist jouw huidige privacyverklaring eens laten beoordelen, Neem dan contact vrijblijvend contact op met Bout Advocaten.

RECHT VAN BETROKKENEN

Zoals onder informatieverplichtingen al werd aangehaald, heeft een betrokkene op grond van de AVG een aantal rechten. Zo heeft iedere betrokkene recht op inzage. Dit omvat het recht om onder meer een kopie op te vangen van de persoonsgegevens die door een organisatie worden verwerkt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is een voorbeeldbrief te vinden met daarin een inzageverzoek.

Een betrokkene heeft daarnaast het recht om ‘vergeten’ te worden. Wanneer een organisatie geen goede reden (meer) heeft om de persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, dan moeten deze gegevens gewist worden. De persoonsgegevens moeten ook worden gewist indien de betrokkene zijn eerder gegeven toestemming heeft ingetrokken.

Andere rechten van betrokkenen zijn het recht op rectificatie en aanvulling wanneer onjuiste of onvolledige gegevens worden verwerkt, het recht op dataportabiliteit en dus het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

CONSUMENTENRECHTEN

Voor consumenten op internet gelden naast privacyrechten, nog vele andere rechten. Denk hierbij aan informatie over contactgegevens van de verkoper en informatie over het online herroepingsrecht. Deze consumentenrechten vallen echter buiten de reikwijdte van dit ebook.

Download het ebook

KOFFIE

Even kennismaken of bijpraten? De koffie staat klaar! Je vindt ons midden in Surhuisterveen. Een digitale kennismaking kan natuurlijk ook.

Nije jirden 3, 9231 KT Surhuisterveen

T: 085-2737954
E: info@heibel.nl 

Plan een afspraak in

SERVICEDESK

Heb je een vraag over het gebruik van je website, webshop of andere online product? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

T: 085-2737954
E: service@heibel.nl

Kennisbank