Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 6-16terug - backverder - next
Expo Tanja Koelemij
3 Oktober - 21 November 2009

PERS - PRESS (english version: scroll down)
- U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
Voor foto(s) geldt dat deze eenmalig voor dit persbericht gebruikt mogen worden.21-08-2009

Nederlands talent in Amersfoortse galerie 't Pleintje

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opent op zaterdagmiddag 3 oktober a.s. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met werk van de kunstenares Tanja Koelemij.

Tanja KoelemijIn de galerie haar jaarlijkse serie bedoeld om talentvolle, beginnende kunstenaars een podium te bieden, ditmaal ruimte en aandacht voor het werk van Tanja Koelemij (1970).

Het werk van deze kunstenares lijkt in de tijdgeest te zijn verdwaald. Even waan je jezelf terug in de overgang van de romantiek naar de wereld van de impressionisten, terug ook in de tijd van Isaac Israls en zelfs Jan Sluijters. De energie die door middel van kwaststreken wordt weergegeven is voor Koelemij uitgangspunt. Sfeer en kleur spelen een hoofdrol. Bijzonder is de wijze waarop een emotie, ingetogen of juist vol passie, wordt verbeeld.

Koelemij: "Hoewel ik met acrylverf werk, gebruik ik dat vaak op een 'olieverfachtige manier'. Ik werk veel met de 'nat-in-nat-techniek'. De kleuren die ik gebruik zijn klassiek."


"Ik ben zeer bevlogen en kan me echt vol overgave storten op het schilderen. Ik denk dat je om steeds beter te worden er helemaal voor moet gaan.
Ik heb verschillende schilders als voorbeeld, zoals Monet, van Gogh, Degas en ook het tekenachtige van Toulouse-Lautrec vind ik erg bijzonder. Daarnaast vind ik Rembrandt geweldig, hij is natuurlijk meester op vele vlakken vooral van het licht. In sommige van zijn schilderijen gebruikt hij n lossere penseelstreek, vooral in de donkere gedeeltes van het schilderij. Dat vind ik knap, in n penseelsteek iets neerzetten. Ik heb 3 jaar in Tokio gewoond (vanaf mijn 26ste) en daar o.a. Japans en Kanji (Japans schrift) gestudeerd. Daar leer je dat Kanji in een bepaalde volgorde moet worden opgetekend. Vooral ook hoe moeilijk het is om n losse ongeknutselde streek perfect neer te zetten.

Vaak probeer ik met mijn werk de subtielere emotie of associatie op te roepen. In deze expositie bij galerie 't Pleintje is een belangrijke leidraad voor mij: de passie van dirigenten en muzikanten voor hun muziek. Dirigeren van muziek betekent ook de regie in handen hebben; een machtig en harmonieus gevoel. Een soort droomwens die op sommige momenten in je leven bewaarheid wordt. Op n of andere manier duurt dat mij nooit lang genoeg."


Galerie 't Pleintje is zeer trots met deze expositie.
Op zaterdag 3 oktober is de feestelijke opening en Tanja zal aanwezig zijn. Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Martine Wijers (viool & piano). Mis het niet!

De expositie is tot en met 21 november 2009 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: pleintje@heibel.nl of tel: 06-10544237
Website: www.heibel.nl

Expo Tanja Koelemij
Expo Tanja Koelemij

PS. Desgewenst leveren wij foto's in drukwerk-formaat volgens uw eigen specificaties.
Tel: 06-10544237 of Email: pleintje@heibel.nl
Note:
Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.
Photo(s) may only be used once and for this press-announcement only.Dutch talent at Gallery 't Pleintje

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Saturday 3 October, Gallery 't Pleintje opens a new exhibition with the works of Tanja Koelemij.

Tanja KoelemijOnce a year we give room to a talented, beginning artist. This year we like to introduce you to Tanja Koelemij (1970) and her works.

The work of this artist seems somehow to be lost in the spirit of the times. Just imagine yourself back in the transition from romanticism to the world of the Impressionists, back in the days of Isaac Israls and even Jan Sluijters. The energies generated through a single brush stroke appear to be Koelemij's basics. Atmosphere and color play a leading role. She specifically focuses on how an emotion, modest or full of passion can be shown.

Koelemij: "Though I work with acrylic paint I often use it in an oil paint-like manner. I work a lot with a 'wet in wet' technique. The colors I use are classical."


"I am a very passionate person and I can really surrender myself completely to painting. I think an attitude like that is a prerequisite if you really want to become good.

My examples are painters like Monet, van Gogh and Degas but I also enjoy the drawing style of Toulouse-Lautrec. And then there is, of course, Rembrandt. He is a master of many things and especially of painting light. In some of his paintings he uses one stroke of his brush, especially in dark parts of a painting. I really admire that, creating an impression with one single brush stroke.
I have lived in Tokyo for three years (from my 26th) and studied Japanese and Kanji (the Japanese writing system). There you learn that Kanji have to be written in a certain order and especially how difficult it is to create, without artifice, one simple perfect stroke.

Often I try to evoke more subtle emotions or associations with my work. For this exhibition at gallery 't Pleintje I found a leading theme in the passion of conductors and musician for their music. Conducting is like being a director; a powerful and harmonious feeling. The kind of thing you wish for that only comes true at rare moment in your life and for some reason, for me, never last long enough."


Gallery 't Pleintje feels very proud to have this exhibition of such a great artist. Tanja will be present at our festive opening on 3 October. Live-music will be presented by Martine Wijers (violin & piano).
Don't miss it! The exhibition last until 21 November 2009.

The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3rd Sunday of the month:
13.00 -17.00 hr. You are very welcome!
E-mail: pleintje@heibel.nl
Phone: +31 334480473
Website: www.heibel.nl

* Tanja Koelemij *


terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje 2007 - 2013