Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 2-16terug - backverder - next
Expositie 'De tuinen van het onbewuste' met werk van Maik Sauer
PERS - PRESS (english version: scroll down)
Expositie 'De tuinen van het onbewuste' met werk van Maik Sauer
12 november 2011 - 25 februari 2012


Zaterdag 12 november
13.00 uur: Opening expositie 'De tuinen van het onbewuste' met werk van kunstenares Maik Sauer.
Galerie 't Pleintje, Krommestraat 22, Amersfoort. 13-17 uur. Gratis toegang.
Info: www.heibel.nl


PERS - PRESS (english version: scroll down)

Expo 'Tuinen van het onbewuste' werk van Maik Sauer; klik voor de grote versie 2Mb 'Dhyan' Maik Sauer   All rights reserved
   see note!


Klik op de afbeelding(en) voor een 'grote versie'. Daarna: rechtermuis & opslaan als...
PS. Desgewenst e-mailen wij u een drukwerk-bestand volgens uw eigen specificaties.
Tel: 06-12431307 of Email: pleintje@heibel.nl


Maik Sauer - 2011 oil on canvas; klik voor de originele versie 3Mb
Klik op de foto voor de originele versie: +/- 3Mb; alle rechten voorbehouden; zie hierna- U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
Voor foto(s) geldt dat deze eenmalig voor dit persbericht gebruikt mogen worden.03-11-2011

Expositie 'De tuinen van het onbewuste' in Amersfoortse galerie 't Pleintje

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opent op zaterdagmiddag 12 november a.s. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met het bijzondere werk van de kunstenaar Maik Sauer (schilderijen).

'Dhyan' Maik Sauer - 1948, Breda - studeerde ondermeer aan de Academie voor beeldende kunst in Arnhem (vrije schilderkunst en leraar tekenen), waar ze in 1971 afstudeerde. Vanaf het begin van haar loopbaan als professioneel kunstschilder is haar werk vooral expressionistisch getint. Een langdurige en intensieve periode met het ‘Groninger Kunstenaars Collectief’ volgde; resulterend in opmerkelijke exposities in ondermeer Groningen, Drachten, Assen, Enschede, Amsterdam en ook het Haags Gemeentemuseum. Het succes had zijn weerslag: Maik trok zich terug...
Haar interesse voor de betekenis van menszijn en de innerlijke beleving van mensen bracht haar op het pad van de menswetenschappen. Vanaf de jaren negentig begon ze nieuwe studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en weer later volgden studies aan de Rouhampton University in Londen en de Charles University in Praag; ondermeer andragogiek, psychologie en filosofie.
Voor haar werk reisde ze diverse malen voor langere tijd naar ondermeer India, Turkije en Griekenland. Geďnspireerd door deze reizen, en met de verworven kennis van de inhouden van mythen en sprookjes, gecombineerd met haar studie van Jungeriaanse psychologie waarin archetypen en ook de droomwereld een rol spelen, begint ze vanaf 2004 weer intensief te schilderen. Vanaf 2007 volgden regelmatig exposities. De stijl die ze inmiddels heeft ontwikkeld is behalve in haar schilderijen ook prominent aanwezig in de novelles en romans die ze thans schrijft: kleurrijk, vele lagen en vooral: vanuit diepliggende oergevoelens en menselijke emoties...
Haar meest recente schilderwerk zal op deze expositie te zien zijn. Een sprookjesachtig inkijkje in Maik Sauer’s onbewuste. Bijzonder, dus mis het niet!

De expositie is tot en met 25 februari 2012 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag: 13-17 uur. Toegang gratis. Rolstoel toegankelijk.
Voor meer informatie: pleintje@heibel.nl of tel: 06-12431307 website: www.heibel.nl

Expo Maik Sauerexpected

Exhibition ''Gardens of the unconscious'' at Gallery 't Pleintje

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Saturday the 12th of November, Gallery 't Pleintje opens a new exhibition with works of the (Dutch) artist Maik Sauer (paintings).

'Dhyan' Maik Sauer - born 1948, Breda, the Netherlands - studied among others at the Academy of Visual Arts in Arnhem (free painter-art and teacher signs), where she graduated in 1971. From the beginning of her career as a professional artpainter her work is mainly expressionist in style. A long and intensive period with the ' Groninger artists Collective ' followed; resulting in remarkable exhibitions in, amonst others, Groningen, Enschede, Drachten, Amsterdam and the Hague municipal museum. The success had its impact: Maik withdrew...
Her interest in the human condition and the inner experience of people put her on the path of the human sciences. From the 1990s she began new studies at the University of Groningen, later followed by studies at the Rouhampton University in London and the Charles University in Prague where she studied andragology, psychology and philosophy.
For her work she often traveled for extended periods to India, Turkey and Greece... Inspired by these travels, and with the knowledge of the contents of myths and fairy tales, combined with her study of Jungian psychology in which archetypes and the dream world play a central role, she has started painting intensively again from 2004.
From 2007, she has had regular exhibitions. The style that she has now developed in her paintings is also prominently present in the short stories and novels that she now writes: colorful, many layered stories, concerned with deep primal and human emotions...
Her most recent paintings will be presented in this new exhibition. A unique fairytale glimpse into Maik Sauer's un-/subconscious, so don’t miss it! The exhibition last until the 25th of February 2012.

The gallery is opened from Wednesday - Saturday: 13.00 -17.00 hr. You are very welcome! More info: pleintje@heibel.nl Website: www.heibel.nl


Note:
Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.
Photo(s) may only be used once and for this press-announcement only.terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013