Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 16-16Laatste pagina - Last pageterug - back


PERS -bericht
(english version: scroll down)

11 april 2007

Amersfoortse galerie 't Pleintje exposeert Maik Sauer
Eerste expositie van galerie open vanaf 5 mei aanstaande

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort, voorheen kunsthandel/lijstenmakerij, opent op 5 mei galerie 't Pleintje haar deuren met een eerste expositie: werk van de gerenommeerde kunstenaar Maik Sauer. Muzikale omlijsting wordt verzorgt door het vermaarde 'Raphael-duo' (cello/saxofoon).

Maik Sauer studeerde aan de academie voor beeldende kunst in Arnhem. Leefde lang teruggetrokken in een kloosterdorp in het noorden van Groningen. De confronterende stilte en leegheid van dit gebied kleurde Maik’s ‘Blauwe periode’: schilderdoeken vulden zich met vluchtende vogels en stijgerende paarden. Later zocht de expressionist in Maik Sauer vele andere uitwegen. Een langdurige en intensieve periode met het ‘Groninger Kunstenaars Collectief’ volgde; resulterend in opmerkelijke exposities in ondermeer Groningen, Drachten, Assen, Enschede, Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum. Het succes had zijn weerslag: Maik trok zich terug. Nu - vele jaren later - is Maik Sauer bereid gevonden nieuw werk tentoon te stellen. De eer aan galerie 't Pleintje om het bijzondere, kleurrijke werk in haar eerste expositie te vertonen.

Kunst & Multimedia
In het pand is er tevens een multimedia-bedrijf gevestigd (Heibel Multimedia), welke gespecialiseerd is in het ontwerpen en programmeren van websites, educatieve software en presentaties voor bedrijven. De galerie zelf richt zich op moderne beeldende kunst en heeft speciale aandacht voor jonge kunstenaars. Naast schilderijen en beelden zal in de toekomst ook aandacht zijn voor hedendaagse multimedia-kunst.

Het proces
Onder het motto "Het proces in de hedendaagse kunst" probeert de galerie te bereiken om - zoveel waar mogelijk - naast het uiteindelijke werk ook schetsen en voorstudies te vertonen.

Openingstijden
De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur
U bent van harte welkom!

Info
Voor informatie over de galerie en het multimedia-bedrijf:
www.heibel.nl

- U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
- Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.


Gallery 't Pleintje

New in Amersfoort - Holland.
On the 5th of May 2007 opens at the Krommestraat 22 this new gallery with it's first exposition: works of the exiting artist MAIK SAUER.

Besides the gallery there is a multimedia-company which is specialized in design & programming of websites, e-learning and presentation for companys.

Arts & Multimedia
The gallery will be focused on modern arts and has special interest for the works of young artist. Besides paintings and sculptures, the plans are to pay attention towards contemporary multimedia-art.

The proces
The motto: "The proces in modern Arts" leads towards our attempt to expose - apart from the 'final' art - relevant sketches and pre-studies.

Opened
The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3th Sunday of the month: 13.00 -17.00 hr.
You are very welcome!
Info: www.heibel.nl

terug - back
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013