Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 14-16terug - backverder - next

PERS - PRESS (english version: scroll down)


approx: 1.7 Mb

approx: 3.2 Mb
   Photo(s) and/or design by: Heibel Multimedia
   (rightclick & Save-Target-As)
All rights reserved (by Eduard Edigaryan); see note!27 oktober 2007

Amersfoortse galerie 't Pleintje exposeert "Moderne iconen uit ArmeniŽ"

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opent op zaterdagmiddag 1 december a.s. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met werk van de beroemde Armeense kunstenaarsfamilie Edigaryan.

Moderne iconen uit ArmeniŽ is een expositie van werken welke de moderne interpretatie laat zien van traditionele spirituele thema's uit de periode van het vroege Byzantijnse christendom.
In de lange geschiedenis van ArmeniŽ waren oorlogen, aardbevingen en politieke strijd een belangrijke oorzaak voor veel kunstenaars om het land te verlaten en elders hun heil te zoeken. Armeense schilders vertrokken veelal naar steden als Rome, Parijs, Amsterdam en Praag en integreerden de daar opgedane ervaringen in hun eigen werk.

In deze expositie wordt het werk vertoont van drie Armeense schilders welke thans in Praag wonen en werken.
De expositie kan worden gekenmerkt door twee onderwerpen. Als eerste de belangrijke aanwezigheid van spiritualiteit in deze kunstwerken. Daarnaast de eeuwenoude vraag omtrent de relatie tussen beeld en inhoud. Een exact beeld als vorm van communicatie versus het steeds weer zoeken naar vormen, lijnen en kleuren die het kunstwerk zelf voorwerp van beschouwing maken en daarmee een meer ideologische boodschap afgeven. In de oude iconen was het eerste belangrijk, er werd niet gerefereerd aan bijvoorbeeld Christus of de Heilige maagd Maria, zij werden daadwerkelijk belichaamd door de icoon.

Het is niet toevallig dat bij deze moderne Armeense kunstenaars er een bijzondere mix is ontstaan: teruggrijpend op eeuwenoude tradities, maar wel met een zeer modern jasje. Aan de ene kant het schilderij als drager van een ideologische boodschap, aan de andere kant het schilderij met duidelijke religieuze en/of spirituele afbeeldingen.

De beroemde kunstenaar Eduard Edigaryan is in 1943 geboren in ArmeniŽ. Hij studeerde ondermeer aan de 'Art Academy' in de hoofdstad Jerevan. Zijn werk is zo gewaardeerd dat hij is onderscheiden met een benoeming tot 'Honored National Artist of Armenia'. Hij was hoofd-ontwerper van decors en kledingstukken bij het Jerevan Opera en Ballet theater. Tijdens de zware aardbeving in 1988 werden zijn atelier, het nationaal theater, de opera en ballet theaters volledig verwoest. Vrijwel al zijn werk verdween onder de ruines van de stad. Ondermeer zes grote fresco's van 20 bij 3 meter (muurschilderingen in kerken) werden verwoest, evenals honderden maquettes, decorstukken, schilderijen en kostuumontwerpen voor de klassieke Armeense opera 'David Sasunci'.
In 1993 vertrok Eduard Edigaryan naar Praag en startte daar een nieuw leven. Hij liet zijn familie overkomen en begon weer te schilderen. Praag bracht nieuwe hoop en gaf Eduard iets terug van wat hij allemaal in ArmeniŽ had verloren. Zijn zoon Armen en dochter Goar zijn hem als kunstenaars/schilders gevolgd.

Armen Edigaryan en Goar Edigaryan studeerden beiden aan de kunstacademie in ArmeniŽ en hebben tevens de Tsjechische kunstacademie afgerond. Beiden leerden ook veel van hun vader resulterend in zeer gewaardeerd werk en het winnen van kunstprijzen.

Het werk van deze Armeense kunstenaars is vaak zeer rijk te noemen, zowel in de voorstelling als in het kleurgebruik. Een ieder schildert middels een eigen keuze aan thematiek en figuurgebruik, vaak met een orientaalse, soms religieuze symbolische betekenis. In combinatie met goud en zorgvuldig gekozen olieverf-kleuren maakt het ieders werk zeer bijzonder, temeer omdat er een zeer persoonlijke artistieke stijl ontstaat waar figuratieve elementen doelbewust worden gecombineerd met een mix van eeuwenoude en hedendaagse persoonlijke symbolen. Kort en duidelijk: bijzonder en indrukwekkend, komen kijken!

Galerie 't Pleintje is zeer trots met deze expositie. Op zaterdag 1 december a.s. is er een feestelijke opening en de Armeense kunstenaarsfamilie zal aanwezig zijn. Tijd: 13.00 - 17.00 uur.
Muzikale omlijsting zal ondermeer worden verzorgd door jong-talent Martine Wijers (viool en piano).

De expositie is tot en met 23 februari 2008 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: www.heibel.nl of tel: 06-10544237 of 06-10544237

Note: - U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
Voor foto(s) geldt dat deze eenmalig voor dit persbericht gebruikt mogen worden.
- Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.
Photo(s) may only be used once and for this press-announcement only.


27th october 2007

Gallery 't Pleintje exposes "Modern icons from Armenia"

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Saterday the 1th of December, Gallery 't Pleintje opens a new exhibition with the works of the famous artists-family Edigaryan.

Modern Icons from Armenia is an exhibition tracing the modern interpretation of traditional spiritual themes funded in the stories of the first Christians of Byzantium.
In the long history of Armenia, war, earthquakes and political problems were reasons for many Armenian artists to travel to other countries. Armenian painters travelled to Rome, Paris, Amsterdam, Prague and integrated their experiences in their work.

The Aim of this exhibition is to show the work of three Armenian painters living in Prague. This exhibition has two subjects. One of is the significance of spirituality in Art. The other is the age-old question of the relationship between image and content. Artists have always tried to use form, line and color to make their works of art messages in their own right. Over time however, the question of the relationship between image and content far predates modern art. For example, icons do not refer to Christ or the Virgin Mary but embody their actual presence.
It is no accident that these three Modern Armenian Artists from Prague referred to this form of art. But both concepts were applied: on the one hand the painting as the bearer of an ideological message; on the other, the painting as the embodiment of the spirituality, emotionality and the secrets of live.

Master Eduard Edigaryan was born in 1943 in Armenia.
He studied at the Art Academy in Yerevan. He became Honored National Artist of Armenia and was chief designer of the Yerevan Opera and Ballet Theater. During the earthquake in Armenia in 1988 his Atelier, National Theater, Opera and Ballet Theaters were ruined. Most of his works were lost under ruins of a destroyed city. He lost six frescoes of 20x3 mtr, and hundreds of maquettes, wings and decorations, paintings and costume designs for the classical Armenian opera 'David Sasunci'. In 1993 Eduard Edigaryan came to Prague, Czech Republic, for the first time and started a completely new life. Eduard took his family to Prague and started to paint again. Prague became a new hope for Eduard, it has returned him what the earthquake had taken from him in Armenia. His two children, son Armen and daughter Goar, paint and exhibit too.

Armen Edigaryan and Goar Edigaryan both attended artschool in Armenia and continued studying at the Czech school of Art. Both learned also a lot from their father resulting in well appreciated works and the winnings of several art-prices.

As far as the paintings of these three artists concerned, the works are very rich both from the drawing and color points of view. All three paint different themes and figures, whose symbolic meaning achieves an uncertain Oriental touch through the impact of gold and fascinating colors, the emotionality, the equilibrium and the sensibility of tones.
There is a very personal artistic language, where figurative elements intentionally mix with a dense combination of ancient and personal symbols.

We learned this family during several stays in Prague and gallery 't Pleintje feels very proud to have this exhibition of such great artists. They all will be present at our festive opening on the 1th of December (13.00 - 17.00 hr.).
Live music will be presented by young-talent Martine Wijers (violin and piano).
Don't miss it!

The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3th Sunday of the month:
13.00 -17.00 hr. You are very welcome!
Website: www.heibel.nl

terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013