Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.2: "pers - press" - pagina -page 10-16terug - backverder - next

PERS - PRESS (english version: scroll down)


approx: 1 Mb

approx: 1 Mb
   Photo(s) or design by:
   Heibel Multimedia
   (rightclick & Save-Target-As)
   All rights reserved (see note!)8 november 2008

Engelen in Amersfoortse galerie 't Pleintje

AMERSFOORT - Op de Krommestraat 22 in Amersfoort opent op (koop-)zondagmiddag 30 november a.s. galerie 't Pleintje een nieuwe expositie met als thema 'Engelen in de hedendaagse kunst'.

In deze groepsexpositie zullen onder de titel "Engelachtig' kunstwerken te zien zijn van gerenommeerde kunstenaars zoals Eduard Edigaryan, Goar Edigaryan, Serob Darbinian, Daniel Douglas, Harico, Claeske van der Ree en Maik Sauer.

Engelen vind je over de hele wereld en in alle religies. Ze kennen geen grenzen. Engelen zijn van alle tijden. We zien ze in de middeleeuwse kunst en in de moderne kunst. De engeltjes uit de barok zijn algemeen bekend en de engelen in het werk van de kunstenaar Marc Chagall ook. In de hedendaagse kunst vinden we engelen in velerlei gedaanten en stijlen. We vinden ze in de realistische en symbolistische moderne kunst, maar ook in moderne iconen en in ultra moderne kunst.

Deze groep kunstenaars toont engelen in vele gedaanten: zo zien we in het symbolistische werk van Harico vrouwfiguren als modern engelachtig wezens, terwijl we in de hedendaagse iconografische benadering van Eduard Edigaryan de meer traditionele engelen herkennen. Het werk van Serob Darbinian geeft inzicht in de hedendaagse spirituele betekenis van de engel, terwijl Maik Sauer de engel in een realistische en meer sociale context laat zien. De engelen in het werk van Goar Edigaryan zijn speels en vrolijk. Daniel Douglas schildert op traditionele wijze de klassieke engel in een hedendaagse omgeving en Claeske van der Ree zoekt het meer in een expressionistische afbeelding. Kortom, een bijzondere expositie die engelen toont in een scala van schildertechnieken en stijlen.

Galerie 't Pleintje is bijzonder verheugd om deze kunstenaars gezamenlijk te exposeren onder één intrigerend thema. Mis het niet! Op zondag 30 november a.s. is er een feestelijke opening. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Toegang gratis.
Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door een echte muziekengel: gitaarvirtuoos Alain Labrie.

De expositie is tot eind januari 2009 te bekijken. De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag en elke 3de zondag van de maand: 13.00 -17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: www.heibel.nl of tel: 06-10544237


Note: - U heeft toestemming teksten van deze pagina te kopieren, bewerken en te verspreiden in welke vorm dan ook.
Voor foto(s) geldt dat deze eenmalig voor dit persbericht gebruikt mogen worden.
- Permission is granted to copy, alter and spread text of this page in any form you please.
Photo(s) may only be used once and for this press-announcement only.


2008 November 8th

Angels at Gallery 't Pleintje

AMERSFOORT - At the Krommestraat nr. 22 in Amersfoort on Sunday the 30th of November, Gallery 't Pleintje opens a new exhibition: "Angels in modern art"

In this group-exhibition - titled 'Angel-like' - the works of well-known artists like Eduard Edigaryan, Goar Edigaryan, Serob Darbinian, Daniel Douglas, Harico, Claeske van der Ree and Maik Sauer will be exposed.

Angels can be found all over the world and in all religions. Angels are from all times. We can see them in medieval art and in modern art. The angels from the baroc-period are well known as are the angels in the works of Marc Chagall. In modern art we see angels in many ways and styles. We find them in realistic and in symbolic contemporary art, but also in modern icons as well as in digital art.

Our selection of artists shows angels in many styles: in the more modern-symbolic works of Harico we see females as an angel-like figure, in the works of Eduard Edigaryan we see traditional angels in the concept of modern icons. Serob Darbinian shows us modern spiritual expressions of the meaning of angels, while Maik Sauer places angels in a more realistic and social context. Daniel Douglas paints in the tradition of the ancient Dutch masters, still placing his angels in a more modern surrounding. Claeske van der Ree has a more expressionistic way of settling her angels.
In short: a remarkable and interesting exhibition that shows angels in many different styles and techniques.

Gallery 't Pleintje feels very proud to have this theme-exhibition of such great artists. Don't miss it! At Sunday, 30th of November there will be a festive opening (13.00 - 17.00 hr.).
Live music will be presented by a real music-angel: guitarist Alain Labrie.
The exhibition last until the end of January 2009

The gallery is opened from Wednesday - Saturday and every 3th Sunday of the month:
13.00 -17.00 hr. You are very welcome!
Website: www.heibel.nl

* Eduard Edigaryan * Goar Edigaryan * Serob Darbinian *
* Daniel Douglas * Harico * Claeske van der Ree * Maik Sauer *


terug - back    verder - next
Galerie 't Pleintje © 2007 - 2013