Galerie 't Pleintje www.heibel.nl Tel/Phone: +31 (0) 610544237 (new)
1.1: "galerie-gallery" - pagina -page 2-2Laatste pagina - Last pageterug - back
Het proces in de hedendaagse kunst
- The proces in modern Arts -


Naast het uiteindelijke werk
proberen we - waar mogelijk -

schetsen en voorstudies
te vertonen...


Apart from the 'final' art,
we try - as much as possible -

to show sketches
and pre-studies...
Jonge, professionele kunstenaars die hun beeldende kunst (schilderijen, sculpturen, video enz.) graag bij ons willen exposeren, worden verzocht kontakt op te nemen.

Young, professional artists who would like to show their work (paintings, sculptures, video-art etc.) in our gallery, are invited to make contact.
terug - back
Galerie 't Pleintje 2007 - 2013