www.heibel.nl
3.1: "cdrom Giethoorn" - Pagina 2-3terugverder
  cdrom Giethoorn


 • cd-rom Giethoorn: korte beschrijving van de inhoud

  Een uniek multimedia-document over dit bijzondere dorp.
  Beleef de geschiedenis, aanschouw oude ambachten...


Ontstaansgeschiedenis
''Hier, waar schier geen menschen woonden, vonden zij rust voor het hol van hun voet. In de boschagiŽn bouwden zij hutten en op de wÍeren (ongelijke bodem met knobbels en opzwellingen, zooals in meer woeste streken gevonden worden) vonden zij eenige loonenden arbeid''.
Ontstaansgeschiedenis

De ontstaansgeschiedenis vertelt het verhaal van hoe deze streken rondom Giethoorn zich onder het gezag van de bisschop van Utrecht ontwikkelden; hoe de flagellanten hier terecht kwamen, wie ze waren , welke rechten en plichten ze hadden (ook het St. Maartens-recht genoemd) en hoe zij hier een bestaan opbouwden.Veen en Turf

Eeuwenlang heeft het afgraven van veen een belangrijke rol gespeeld voor Giethoorn en omstreken.
In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis vertelt vanaf de 13e eeuw. Alles over veen en het proces van turfmaken wordt zichtbaar gemaakt in tekeningen, teksten, foto's en verhalen.
Veen en Turf
"Daar was mergel, dat zwart was (laagveen) en dat grauw was (hoogveen) en daar maakten zij van goede brand"
Eenden en KooikersEenden en Kooikers

Het eeuwenoude beroep van eendenkooiker wordt in dit hoofdstuk beschreven en zichtbaar gemaakt. Afgesloten met prachtige foto's van de eendenkooi aan het Bovenwiede en een interview met een kooiker.
Riet: snijders en dekkers

Een belangrijk ambacht in waterrijke omgevingen als Giethoorn is het snijden van riet en het rietdekken. Al vroeg in de geschiedenis werden de huisjes met riet bedekt. Van de vroege tijden, maar ook van de rietvlechtschool in 1915 wordt de geschiedenis vertelt.
Riet: snijders en dekkers
Punters en PunterbouwPunters en Punterbouw

De punter is eeuwenlang een onmisbaar vervoermiddel geweest voor alle inwoners uit Giethoorn en omstreken. De arbeider, de winkelier en de boer: zij konden niet zonder. Met hulp van ondermeer Gieterse punterbouwers is de geschiedenis, het ambacht en de werkwijze van dit oude beroep in beeld gebracht. Uiteraard hoort u het Punterlied door zangvereniging Vriendenkring.
Late Middeleeuwen

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Een historische inleiding waarin een stukje vaderlandse geschiedenis wordt verteld dat verhaalt over de kerkgeschiedenis, de opkomst van het protestantisme en de historie van de doopsgezinden, tegen de achtergrond van de staatsgeschiedenis waarvan de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden een belangrijk onderdeel vormt.
Kerk en Staat
Het tweede deel vertelt over de prachtige geschiedenis van Giethoorn in de middeleeuwen, compleet met veldslagen, branden, ketterse bijeenkomsten, een onder het ijs verdwenen kerkklok en een tragische liefdesgeschiedenis op een kasteel.
Giethoorn in de middeleeuwen
Het aantal 'ketterse' bijeenkomsten groeide in Giethoorn, evenals "brandstichterijen, moorderijen en andere schelmstucken".
OverstromingenOverstromingen

Eeuwenlang heeft de Zuiderzee vrij spel gehad op de slecht bedijkte landen van Vollenhove. Vaak ging het mis en werden huis en haard met stormvloed door zeewater overspoeld...
De laatste twee overstromingen in 1776 en 1825 hebben een belangrijke invloed gehad op de geschiedenis van Giethoorn. In dit hoofdstuk kunt u dit alles beleven met illustraties, knetterend onweer en muziek van de flagellanten...

Rond 1900

Over de geschiedenis van rond 1900 is veel bewaard gebleven en veel vindt U dan ook terug:
de veenstakingen, de gedwongen winkelnering, de oprichting van de coŲperatieve winkel, de eerste elektriciteit - later de waterleiding, de werkverschaffingsprojekten, het sociale leven van Gietersen. Met vele prachtige historische foto's en omlijst door historische muziek vertolkt door zangvereniging Vriendenkring en Jan en Trijntje Bosch.
Rond 1900

FanfareFanfare

Met Giethoorn als decor en met medewerking van zovele Gietersen spreekt het vanzelf dat de beroemde film "Fanfare" van Bert Haanstra ook een plekje heeft gevonden in deze geschiedenis van Giethoorn.
Uiteraard kunt u de Giethoornse Fanfare beluisteren met de muziek uit deze film!
Fotoalbum

Het fotoalbum laat Giethoorn in deze tijd zien. Het bestaat uit 3 hoofdstukken die samen ongeveer 250 foto's bevatten. Het geheel wordt opgeluisterd met
- hoe kan het ook anders - de vrolijke en passende muziek van de Flagellanten uit Giethoorn.
Fotoalbum
''En wi'j emm'n een 'uusie,
ut staot an de graachte...''

  Een UNIEK (relatie-) geschenk voor uzelf of een ander.
  Met vele foto's, tekeningen, animaties ťn
  door Gietersen gespeelde en gezongen muziek...

  Giethoorn
  Bestelinformatie op de volgende pagina


  terug    verder
  Heibel Multimedia © 2000 -2010