www.heibel.nl
1.2: "visie" - Pagina 1-1Laatste pagina...terug
visie


Heibel Multimedia maakt E-learning software en heeft daarbij de volgende visie:
'Joyful E-learning'


Eenvoud en effectiviteit:

In de professionele e-learning-wereld wordt vaak gesuggereerd dat 'interactiviteit' met behulp van veel bewegende beelden, complexe databestanden, opslag van gebruikersgegevens e.d. een noodzaak is.

Heibel Multimedia streeft altijd naar eenvoudige, motiverende en haalbare oplossingen.
Het is beslist niet noodzakelijk om ingewikkelde (en dure) software te ontwikkelen om E-learning praktisch vorm te geven.
De multimedia van Heibel is gebruiksvriendelijk, eenvoudig en effectief.Kostenbeheersing en snelheid:

Op het gebied van ontwerp & programmering van websites en multimedia-programma's (CD-ROM/DVD) gebruikt men vaak software van derden.
Heibel Multimedia heeft ruime ervaring met veel van deze software en maakt keuzes om het juiste gereedschap voor het gewenste product in te zetten. We zijn ook eerlijk in wat we wel en niet zelf kunnen...

Heibel Multimedia heeft op grond van haar ervaringen tevens zelfstandig eigen software ontwikkeld waarmee E-learning projecten razendsnel gemaakt kunnen worden.
Alle mogelijke bestanden (zoals uw eigen word-documenten, acrobat-pdf-documenten, powerpoint-presentaties, databestanden, multimedia) en/of zelfs uw externe programma's kunnen hierdoor eenvoudig en snel (modulair, thematisch of naar eigen keuze) georganiseerd worden in een uitstekend E-learning-product voor internet/intranet en/of CD-ROM/DVD.Kwalitatieve inhouden:

Vaak komen we software tegen waarbij het begin er flitsend en prachtig uit ziet. Als we even verder kijken blijkt het dan toch weer tegen te vallen: inhoudelijk zeer beperkt, niet erg functioneel of gebruiksvriendelijk, slechte onderwijskundige invulling.

Heibel Multimedia is niet voor niets partner in nationale en internationale onderwijsprojecten. Ze ontwerpt en geeft vorm aan E-learning samen met onderwijsorganisaties als 6seconds USA, NEXUSEQ USA, EQ Europe Education, Choice India, Van Doorne-Huiskes, APS en HVO.
Door een ruime ervaring in multimedia-ontwerp, onderwijs-programmering en software-technologie kan Heibel Multimedia goed inschatten hoe E-learning voor de betreffende doelgroep kan worden vormgegeven en hoe invulling van onderwijsinhouden gestalte moet krijgen.
Actief leren (action learning) en een motiverende leeromgeving zijn richtinggevend.
Heibel Multimedia werkt daarbij interactief met opdrachtgever, docenten, studenten en externe inhoudsdeskundigen.Toekomst:

Wat voor Nederland/Europa geldt, geldt nog meer voor vele andere landen:
De ICT (-infrastructuur) is er wel, maar de juiste software niet!
Graag zouden we zien dat medewerkers van onderwijsinstellingen met het grootste gemak hun eigen E-learning-projecten kunnen verwezenlijken en actualiseren. Inhouden veranderen tenslotte voortdurend.

Heibel Multimedia streeft er naar haar eigen software te blijven moderniseren en ontwikkelen om steeds sneller en goedkoper te kunnen werken. Ook ligt het in de bedoeling om een versie op de markt te brengen waarmee onderwijsgevers zelfstandig e-learning kunnen maken.
Regelmatig doet Heibel Multimedia wereldwijd onderzoek om te bekijken hoe E-learning projecten op internationale schaal eenvoudig en effectief gestalte kunnen krijgen.Tot slot:

Voor bijzondere educatieve of non-profit projecten werkt Heibel Multimedia non-profit of hanteert speciale tarieven.


terug
Heibel Multimedia 2000 -2010